Det är en sak att köpa in ett system för att skicka nyhetsbrev, en helt annan att få det att bli lönsammt!

2013.06.11

Jag har under lång tid hjälp företag att jobba med deras nyhetsbrev. Det finns alltid något man kan göra för att öka effektiviteten i det befintliga nyhetsbrevet. För att se nyttan med att skicka ut ett nyhetsbrev så bör man börja med att analysera de tidigare utskick som man har gjort, här kan vi använda oss av många olika parametrar. Dels de rapporter man kan ta del av i de flesta nyhetsbrevs program men även utav Google Analytics. Man vill ju veta vad som hände efter man klickat på ett erbjudande. Vart tog mottagaren vägen? blev det en kund? kan jag göra ytterligare förbättringar som leder till nöjdare prenumeranter?

Detta är bara några av de frågor som jag behandlar och ger svar på.