E-postmarknadsföring

När vi pratar om begreppet e-postmarknadsföring så försöker vi bryta ut vissa delar från onlinemarknadsföringen. Dessa delar är nyhetsbrev och formulär. För er som vill komma lite längre än att “bara” göra sporadiska nyhetsbrevsutskick så är det dags att läsa igenom denna artikel om e-postmarknadsföring. Att jobba aktivt med e-postmarknadsföring innebär egentligen att du lägger en plan och slutar jobba sporadiskt. Vill du lyckas med din e-postmarknadsföring och dina nyhetsbrev? Då ska du börja titta på din hemsida. Kanske låter detta lite bakvänt? Faktum är att har man inte ordentliga landningssidor på sin hemsida med tydlig CTA (Call To Action) så kommer det vara svårt och förvirrande för mottagaren att komma till avslut. Då riskerar ju nyhetsbrevet att vara överflödigt och man riskerar även att missa affärer. Har man däremot byggt sin hemsida på ett sådant sätt att man enkelt kan lägga till nya sidor så har man lagt en bra grund för att lyckas inte bara med e-postmarknadsföring och nyhetsbrev utan för all kommande onlinemarknadsföring som kan tänkas kunna kopplas på.

Landningssida

En bra landningssida bör bestå utav en tydlig rubrik, en kort men kärnfull beskrivning och ett rungande avslut i form utav en köpknapp eller ett kontaktformulär. Allt ser ju trevligare och mer attraktivt ut om man även har produktbilder. Tanken är dock att det ska fungera som slutet på en tratt, man ska skala bort alla invändningar och distraktions moment som kan leda bort besökaren från att ta det slutgiltiga beslutet att agera.

Spårning och analys

Genom att använda sig utav spårning på sin hemsida och främst på sina landningssidor kan du börja kartlägga dina besökare. På detta sätt så får du en tydlig bild utav hur din kundprofil ser ut och får lättare att hitta nya besökare med samma profil. Att hitta de mönster som dina besöker har oavsett om de köper eller inte är mycket viktigt. Det är kanske till och med viktigare att förstå varför ingen köper. När vi lär oss detta så kan vi ju enkelt skruva om hemsida eller kampanjer för att senar kunna tjäna pengar på tidigare icke köpare.

Nyhetsbrev och spårning

De flesta vet att man kan se vilka som klickar på de länkar som man har i ett nyhetsbrev. Men det som många inte känner till är att man kan skicka med parametrar som gör att man kan spåra dessa användare på hemsidan och även koppla samman dem med köp eller lämnande utav uppgifter. Detta skapar en helt ny dimension för dig som vill förstå hur dina kunder agerar efter de har klickat i ett nyhetsbrev, när de landar på din hemsida samt vad som hände sen. Försvann de eller blev de återkommande kunder? Snart kan du få allt detta presenterat i samma system!

Våga visa ditt resultat

Har man gjort en bra kampanj så vill man ju kunna visa upp detta i form utav en rapport. Har man gjort en mindre bra kampanj så vill man ju även då få en rapport som man kan analysera. Kanske man inte lika villigt vill dela med sig utav denna rapport. Men så länge man förstår vad det var som gjorde att den ena blev lyckad och den andra ej blev lika lyckad så kommer dina insatser med tiden bli bättre och bättre. För ju mer statistik du samlar in desto större kunskap samlar du på dig och dina kampanjer blir mer lönsamma.